Atestace - Interní lékařství
Biomol kurz I., II., III., IV. stupeň
Kurz Detoxice (Institut komplementární terapie a diagnostiky)
Reiky I., II. stupeň
Základy čínské medicíny

MUDr. Hana Očenášová       

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________


"Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody."

                                                                                                                (WHO, 1946)

 

"Wellness je proces, ve kterém soustavně a uváženě usilujeme o udržení zdraví a                                   dosažení nejvyšší úrovně životní pohody"

                                                                                                    (Blahušová Eva, 2005) 

 

"Wellness  v dnešním  slova smyslu  vznikl po druhé  světové válce. Největší  zásluhu  pro jeho vznik  měl

americký lékař Dunn. Dr. Halbert L. Dunn zavádí v šedesátých letech minulého století nové slovo wellness,

složené z pojmů  well-being (dobré bytí) a fitness či happiness. Popsal  ho jako  disciplinovanou  oddanost

snaze  o osobní  dokonalost  a jako  životní  styl  orientovaný  na dosažení  povzneseného  stavu fyzické a

psychické  pohody. Na základě  jeho  teorie  byl  založen  v roce 1977  National  Wellness  Institute, který 

podporoval rozvoj zdravého způsobu života, nabízel informace  pro veřejnost a služby podporující osobní a

odborný růst pracovníků v oblasti wellness."                  

                                                                                                                                                                                                                  (Cathala Hana, 2007)  

___________________________________________________________________________________________________